Voor het project ‘Het DNA van Zeeland’ maakte story2tell een portret over Saadegh Memarian. Allereerst gingen wij bij hem op bezoek bij het Textiel restauratieatelier ICAT. Saadegh Memarain is de eigenaar van dit atelier en heeft als tapijtrestaurateur drie jaar lang meegewerkt aan de restauratie van het wandtapijt ‘De Slag bij Rammekens’.

De zes beroemde Zeeuwse wandtapijten vertellen over de strijd van de Zeeuwen tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog. Deze unieke serie is tussen 1593 en 1604 gemaakt in opdracht van de Staten van Zeeland. De restauratie van deze tapijten heeft maar liefst 50 jaar geduurd. Tegenwoordig zijn ze te bewonderen in het Zeeuws Museum in Middelburg.