In samenwerking met het Watersnoodmuseum maken we een serie getiteld “Verhalen over Water”.

In deze video het verhaal van Marian van Veen, dochter van Johan van Veen, de ingenieur die de watersnoodramp van 1953 al voorspeld had en zijn tijd ver vooruit was.